Verksamhet

 

ARCHIPELAGIA GOLF CLUB 

Styrelsen i Finbyhöjdens väl r.f. har tillsvidare sammanträtt hemma hos en styrelsemedlem enligt cirkulationsprincipen.

 

 

 

 

STYRELSEN INFORMERAR

 

Verksamheten år 2019

Kryssningen i form av en picknik-kryssning med program ombord är genomförd i slutet av oktober med 21deltagare

Föreningens vårmöte hålls normalt under tiden januari-maj och höstmötet under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag. 

I väntan på en lösning av svårigheterna att rekrytera nya medlemmar till styrelsen istället för de som avgått på grund av bortflyttning eller sjukdom håller föreningen nu en paus i all verksamhet tillsvidare.

FÖRENINGENS NAMN ÄR FINBYHÖJDENS VÄL R.F. - FINBYMÄEN HYVÄKSI R.Y.

Föreningens syfte är att främja och utveckla samarbetet mellan invånarna i finbyområdet som är beläget i Pargas, värna om boendemiljön och kulturtraditionerna samt främja den kulturella utvecklingen och invånarnas trivsel.

Alla invånare innanför Skärgårdsvägen, Vapparvägen, Sydmovägen och golfbanan kan ha intresse av att bli medlemmar för att samverka kring aktuella frågor i området som innefattar stadsdelarna Finby, Rödjan, Parsby och Prästgårdsåkern. Föreningen är tvåspråkig.

 Ett samarbete med staden har etablerats i syfte att tillsammans kunna träffas för att diskutera eller informera om olika mål som aktualiserats av föreningsmedlemmar.

 

UR FINBYHÖJDENS VÄL R.F.´S VERKSAMHET

Vi skall synas, höras och vara aktiva .

Målet är att flere invånare i vår stadsdel blir medlemmar.

Medlemsavgiften är tillsvidare 20 euro per hushåll och år oberoende av antalet personer i hushållet.

                                                                                                                                         

OM FÖRENINGENS VERKSAMHET

Finbyhöjdens väl r.f. är en stadsdelsförening som försöker samla upp åsikter och strävanden som finns i närsamhället. Materialet bereds av styrelsen för att behandlas vid årsmöte eller föras vidare till utomstående instans, t.ex. statlig myndighet, staden, annan förening, företag o.s.v. I denna egenskap kan föreningen bli en viktig del i den demokratiska beslutsprocessen. Det finns ändå mycket annat som även kan vara viktigt och värdefullt. Trivseln i området kan befrämjas i samband med samvaro i olika former. Meddela till föreningens styrelse om du har idéer eller önskemål. 

Följ gärna med händelserna i vår stad genom att gå vidare till stadens hemsida. I planläggningsöversikten finns uppgifter om vad som redan är planerat för våra bostadsområden och vad som planeras. 

VAD GÖR MAN I ANDRA FÖRENINGAR

Via föreningsportalen Egentliga Finlands byar r.f. kan man följa med aktualiteter och verksamhet i andra liknande föreningar. Klicka gärna på länken www.efbyar.fi för mera information.

 

                                                                                                                                   

 

 


 

 

VÄLKOMMEN!

Vädret Väståboland

 

Finbyhöjdens väl r.f.

 logocolornotext.jpeg

Länkar - Linkkejä

 
Övriga länkar
      

   

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV
Skriv din e-postadress här
Nyhetsbrevet kan innehålla
uppgifter om möten, program,
protokoll m.m.


 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)